Wizytacja kanoniczna parafii przez Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego – 05.11.2017 r.