Historia POAK w Dychowie

Dychowski Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został powołany przez bpa Adama Dyczkowskiego w 2004 roku podczas, gdy Proboszczem Parafii był Ks. Stanisław Karliński. Pierwszym Prezesem POAK był Bogusław Grabowski. Od 2008 roku funkcję tę do dnia dzisiejszego pełni Anna Kasprzyk, a opiekę duszpasterską nad oddziałem sprawuje Ks. Proboszcz Marek Kowal – diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Obecnie oddział liczy 8 członków zwyczajnych i 7 wspierających.   

Przez lata istnienia staraliśmy się w różny sposób odpowiadać na słowa Papieża Jana Pawła II: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce działała tak żywo i przyniosła tyle wspaniałych owoców”.

Najbliższe były nam zawsze potrzeby dychowskiego społeczeństwa. Została zatem zorganizowana świetlica środowiskowa, gdzie prowadziliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży. W pierwszych latach działania świetlicy dużo dzieci korzystało z możliwości grania na komputerach, nauki technik rysunkowych, dekoratorskich, śpiewu i gry na instrumentach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się festyny parafialne, zabawy okolicznościowe, konkursy, koncerty, prelekcje czy spotkania tematyczne. Część z tych form przetrwała do dziś, ale z czasem zmieniły się zainteresowania i grupy zaangażowanych osób – musieliśmy reagować na potrzeby środowiska.

Stałymi naszymi formami działalności są obecnie: organizacja nabożeństw, wydawanie gazetki parafialnej, współuczestniczenie we Mszach św., pielgrzymkach, organizowanie świątecznych akcji dla dzieci, działalność kulturalno – oświatowa – oraz wiele innych form angażujących również osoby spoza AK (dzieci i ich rodzice, babcie i dziadkowie).

Jesteśmy stale mocno związani z życiem DIAK poprzez udział w spotkaniach Rady DIAK, pomoc w  zarządzaniu szkołą katolicką, udział w konferencjach ogólnopolskich AK. Staramy się sprostać postawionym przed nami zadaniom na miarę naszych możliwości i reprezentować Akcję Katolicką z godnością. „Akcja Katolicka jest niezbędna dla Kościoła” – powiedział Św. Jan Paweł II. Kościół potrzebuje wspólnoty ludzi świeckich, wiernych swojemu powołaniu i zgromadzonych wokół swych pasterzy. Przyjmujemy te słowa jako nasze przesłanie i z ufnością modlimy się o łaskę sprostania naszym działaniom i zamierzeniom.