Zawsze aktualne wiadomości

30 stycznia 2016

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2016

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to jednocześnie Dzień Życia Konsekrowanego. Tego dnia o godz. 18.00 specjalna msza św. gromadząca zakonników i zakonnice oraz inne osoby życia konsekrowanego z południowej części diecezji zostanie odprawiona pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego w zielonogórskiej kaplicy ojców franciszkanów w Zielonej Górze. Osoby konsekrowane z północnej części diecezji zgromadzą się na wspólnej liturgii pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta w kościele ojców kapucynów w Gorzowie Wlkp. również o godz. 18.00.

Tegoroczne obchody Dnia Życia Konsekrowanego łączą się z zakończeniem przeżywanego w całym Kościele powszechnym Roku Życia Konsekrowanego. Z tej okazji duszpasterze zostali zachęceni, aby zarówno w samo święto, jak również w poprzedzającą niedzielę (31 stycznia br.) zaakcentować w homiliach tematykę powołania do życia poświęconego Bogu i Kościołowi, a tam, gdzie jest to możliwe, zauważyć obecność osób konsekrowanych w parafii oraz zorganizować okolicznościowe celebracje z ich udziałem.

Ofiary zbierane do puszek 2 lutego w parafiach całej diecezji będą przeznaczone na potrzeby zakonów kontemplacyjnych.

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego okolicznościowy list wystosowali do wiernych polscy biskupi. W liście tym, zatytułowanym „Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia”, przypominają oni, że „w głoszeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu wielką rolę odegrały i odgrywają osoby konsekrowane. Ich życie jest także ofiarowaniem siebie, ale nie dla samej ofiary, lecz po to, by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo doświadczać miłosierdzia i dzielić się nim z innymi. Nie ma bowiem miłosierdzia bez poświęcenia i ofiary, wyrzeczenia się własnych planów, ambicji i dóbr.” Biskupi przywołują dwie postacie polskich świętych z grona osób konsekrowanych: św. Faustynę Kowalską i św. Maksymiliana Kolbe. Święci ci stali się szczególnymi świadkami miłosierdzia. Św. siostra Faustyna poprzez przekazanie światu orędzia o Bożym Miłosierdziu, św. Maksymilian – poprzez ofiarę własnego życia.

Życie konsekrowane polega na doskonalszym oddaniu się Chrystusowi. Dokonuje się ono najczęściej poprzez złożenie ślubów zobowiązujących do zachowania tzw. rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wierni powołani do tego stanu życia stają się członkami zgromadzeń zakonnych lub wybierają którąś z indywidualnych form życia konsekrowanego. Poszczególne zgromadzenia zakonne realizują swą misję angażując się bądź w działalność ewangelizacyjną, duszpasterstwo, posługę na rzecz ubogich i potrzebujących, albo poświęcając się wyłącznie modlitwie. Aktualnie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pracuje blisko 200 sióstr z 21 zgromadzeń zakonnych oraz ok. 100 zakonników z 10 zgromadzeń. 4 kobiety zostały włączone do stanu dziewic konsekrowanych, 2 – do stanu wdów konsekrowanych.

W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół wspomina przyniesienie Dzieciątka Jezus do świątyni jerozolimskiej, gdzie na jego spotkanie wychodzą Symeon i Anna, przedstawiciele ludu Izraela rozpoznający w Jezusie oczekiwanego Mesjasza i Zbawiciela wszystkich narodów. W tym dniu wierni gromadzący się w kościołach biorą udział w procesji ze świecami, co ma wyrażać ich gotowość na spotkanie z Chrystusem oraz pragnienie prowadzenia takiego życia, w którym inni ludzie mogą dostrzec światło Chrystusa.

ks. Andrzej Sapieha
Rzecznik Prasowy Kurii

————————————-

pliki do pobrania:

Z życia Kościoła