Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

środa od godz. 16.00 do godz. 17.00
piątek od godz. 16.00 do godz. 17.00

od października do kwietnia od godz. 15.30 do godz. 16.00

 1. 1
  Podstawowe wiadomości dotyczące Chrztu dziecka

  1. Należy przynieść akt urodzenia dziecka (oryginał).
  2. Jeśli dziecko nie jest z Parafii w Dychowie, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.
  3. Należy podać dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres.
  4. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie przyjętego Sakramentu Bierzmowania oraz zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka). Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku cywilnym, czy konkubinacie.
  5. Kartki do spowiedzi przed Chrztem św. rodzice i chrzestni otrzymują w kancelarii pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do Sakramentu Pokuty (np. związek w konkubinacie).
  6. Na Mszę św. z Chrztem przychodzimy co najmniej 15 min. przed rozpoczęciem.
  7. Wszystkie skompletowane zaświadczenia od chrzestnych i rodziców oddaje się na nauce lub w dniu Chrztu przed Mszą św.

 2. 2
  Podstawowe wiadomości dotyczące zawarcia związku małżeńskiego

  Przed zawarciem związku należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Świadectwo Chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania i I Komunii św.) wystawione nie później niż przed pół rokiem.
  2. Jeśli żaden z narzeczonych nie jest z parafii Dychów należy także dostarczyć pozwolenie na ślub z jednej z parafii, w których mieszkają narzeczeni.
  3. Zaświadczenie ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
  4. Ostatnie świadectwo religii.
  5. Dowód osobisty.
  6. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (ważne 3 miesiące!). W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
  7. Narzeczeni zgłaszają się na pierwsze spotkanie razem do Kancelarii najpóźniej 3 miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego.

 3. 3
  Sakrament Namaszczenia Chorych

  1. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwszą sobotę miesiąca – w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.
  2. Po zgłoszeniu chorego, należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza, czy jest on w stanie przyjąć Komunię św.).
  3. W domu chorego należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą. Wszyscy obecni biorą udział w modlitwie.

 4. 4
  Pogrzeb katolicki

  Należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego.
  2. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  3. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od kapelana szpitala.
  4. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły zamieszkiwał.
  5. Zaświadczenie z zakładu pogrzebowego informujące o godzinie pochówku.
  6. W dniu pogrzebu sprawowana jest Msza św. na cmentarzu podczas której zbierana jest taca na Mszę św. w 30 dniu po pogrzebie (przed Mszą św. jest możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty).

   

  Pamiętajmy, że najlepszym darem dla zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św.