Akcja Katolicka

„Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła”. Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993 r.

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Dychowie


Prezes  Kasprzyk Anna

Wiceprezes – Ozga Małgorzata

Skarbnik  Ozga Bronisława

Sekretarz – Litwin Bogna

Członkowie:

 1. Elżbieta Jakubczak
 2. Irena Zielińska
 3. Honorata Łabędzka

 

Dychowski Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został powołany przez bpa Adama Dyczkowskiego w 2004 roku podczas, gdy Proboszczem Parafii był Ks. Stanisław Karliński. Pierwszym Prezesem POAK był Bogusław Grabowski. Od 2008 roku funkcję tę do dnia dzisiejszego pełni Anna Kasprzyk, a opiekę duszpasterską nad oddziałem sprawuje Ks. Proboszcz Marek Kowal – diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Obecnie oddział liczy 8 członków zwyczajnych i 7 wspierających.

Przez lata istnienia staraliśmy się w różny sposób odpowiadać na słowa Papieża Jana Pawła II: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce działała tak żywo i przyniosła tyle wspaniałych owoców”.

Najbliższe były nam zawsze potrzeby dychowskiego społeczeństwa. Została zatem zorganizowana świetlica środowiskowa, gdzie prowadziliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży. W pierwszych latach działania świetlicy dużo dzieci korzystało z możliwości grania na komputerach, nauki technik rysunkowych, dekoratorskich, śpiewu i gry na instrumentach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się festyny parafialne, zabawy okolicznościowe, konkursy, koncerty, prelekcje czy spotkania tematyczne. Część z tych form przetrwała do dziś, ale z czasem zmieniły się zainteresowania i grupy zaangażowanych osób – musieliśmy reagować na potrzeby środowiska.

Stałymi naszymi formami działalności są obecnie: organizacja nabożeństw, wydawanie gazetki parafialnej, współuczestniczenie we Mszach św., pielgrzymkach, organizowanie świątecznych akcji dla dzieci, działalność kulturalno – oświatowa – oraz wiele innych form angażujących również osoby spoza AK (dzieci i ich rodzice, babcie i dziadkowie).

Jesteśmy stale mocno związani z życiem DIAK poprzez udział w spotkaniach Rady DIAK, pomoc w  zarządzaniu szkołą katolicką, udział w konferencjach ogólnopolskich AK. Staramy się sprostać postawionym przed nami zadaniom na miarę naszych możliwości i reprezentować Akcję Katolicką z godnością. „Akcja Katolicka jest niezbędna dla Kościoła” – powiedział Św. Jan Paweł II. Kościół potrzebuje wspólnoty ludzi świeckich, wiernych swojemu powołaniu i zgromadzonych wokół swych pasterzy. Przyjmujemy te słowa jako nasze przesłanie i z ufnością modlimy się o łaskę sprostania naszym działaniom i zamierzeniom.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK PRZY PARAFII P.W. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W DYCHOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015.

I. STAN OSOBOWY

1. Zarząd pracujący w okresie sprawozdawczym:

a. Prezes – Anna Kasprzyk

b. Zastępca prezesa – Małgorzata Ozga

c. Sekretarz – Bogna Litwin

d. Skarbnik – Bronisława Ozga

2. Ksiądz Asystent – Marek Kowal

3. Komisja rewizyjna:

 1. Małgorzata Ozga
 2. Bronisława Ozga
 3. Bogna Litwin

4. Liczba członków:

a. Zwyczajnych – 8

 1. Anna Kasprzyk
 2. Małgorzata Ozga
 3. Bogusława Straszkiewicz
 4. Bronisława Ozga
 5. Elżbieta Jakubczak
 6. Irena Zielińska
 7. Bogna Litwin
 8. Honorata Łabędzka

b. Wspierających – 7

 

II. LITURGIA I MODLITWA 

 1. Organizacja i czynny udział w Diecezjalnym spotkaniu opłatkowym w Dychowie (3.01.2015.)
 2. Udział w Mszy Św. z poświęceniem Krzyżma i modlitwa w intencji X rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II (2.04.2015.)
 3. Przygotowanie rozważań i prowadzenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek (3.04.2015.)
 4. Udział w modlitwach z okazji I rocznicy Kanonizacji Jana Pawła II oraz Jana XXIII (26.04.2015.).
 5. Udział w procesji Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (4.06.2015.)
 6. Udział w ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę (19-20.06.2015.)
 7. Udział w modlitwach przy Figurze Niepokalanego Serca Maryi przy zamku wodnym w Dychowie.
 8. Przewodniczenie wspólnie z Wspólnotą dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego czerwcowej litanii do Najświętszego Serca Jezusa.
 9. Przewodniczenie modlitwom w intencji trzeźwości w miesiącu sierpniu (codzienna Koronka do Bożego Miłosierdzia w Kościele Parafialnym).
 10. Udział w II Ogólnopolskim Kongresie Akcji Katolickiej w Krakowie.
 11. Prowadzenie modlitw różańcowych w październiku.
 12. Udział w koncertach z okazji Dni Papieskich (11.X) oraz w występach Filharmonii Poznańskiej w Krośnie Odrz. (20.X).
 13. Udział w Misjach Św. w Bobrowicach. (18.X – 25.X).
 14. Udział w Mszy Św. z okazji Dnia Niepodległości.
 15. Czynny udział w Mszy Św. w Uroczystość Chrystusa Króla.

 

III. PROBLEMATYKA SPOŁECZNA 

 1. Pogłębianie współpracy z samorządem lokalnym  i zakładami pracy, firmami prywatnymi i stowarzyszeniami w gminie i powiecie.
 2. Współpraca z przedszkolami i szkołami w gminie.
 3. Prowadzenie rozmów, apeli, w sprawach ważnych dla Polski przed wyborami Prezydenckimi i Parlamentarnymi.
 4. Wspieranie osób zaangażowanych w działalność struktur samorządowych, parlamentarnych wywodzących się ze środowisk katolickich.

 

IV. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE 

 1. Organizacja Diecezjalnego spotkania Opłatkowego AK w Dychowie (3.01.2015.)
 2. Organizacja Koncertu Kolęd Chóru „Harfa” z Piechowic (11.01.2015.)
 3. Organizacja V Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
 4. Organizacja zajęć świetlicowych związanych z corocznymi akcjami przygotowania „Palm wielkanocnych” i „Piernikowych serc” w IV Niedzielę Adwentu przez dzieci i młodzież.
 5. Dekorowanie świątyni przy okazji rocznic papieskich oraz organizowanie wystaw i koncertów.
 6. Udział w Zjeździe DIAK w Kościele p. w. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze (25.04.2015.)
 7. Udział w Pielgrzymce na Jasną Górę.
 8. Udział w Kongresie AK w Krakowie.
 9. Udział w posiedzeniach Rady DIAK.
 10. Udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Dekanacie Krośnieńskim.
 11. Udział w ważnych wydarzeniach z życia sąsiednich parafii.
 12. Przygotowanie planu i sprawozdań z działalności POAK oraz rozliczenie finansowe.

 

V. FORMACJA 

 1. Spotkania formacyjne z Ks. Asystentem.
 2. Przygotowanie modlitwy wiernych podczas Mszy przez członków POAK.
 3. Przygotowanie i prowadzenie drogi krzyżowej wspólnie ze Wspólnotą dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego i Radą Parafialną.
 4. Angażowanie dzieci i młodzież w działalność apostolską.
 5. Prowadzenie gazetki parafialnej „Jezu ufam Tobie”.
 6. Indywidualna lektura prasy i wydawnictw katolickich.
 7. Opieka nad przydrożnymi krzyżami i kapliczkami.
 8. Prowadzenie gablotki POAK.

Sprawozdanie przygotowały:

Bogna Litwin
Anna Kasprzyk

Doroczne Spotkanie Opłatkowe
członków Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej


Po raz kolejny, wzorem lat ubiegłych, z inicjatywy Pani Prezes Urszuli Furtak, w Zielonej Górze, odbyło się Spotkanie Opłatkowe członków Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Było to pierwsze spotkanie opłatkowe z udziałem nowego Księdza Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej – naszego Proboszcza – Marka Kowala. W spotkaniu wzięły udział – już tradycyjnie – przedstawicielki naszego POAK – u. To świąteczne spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 Mszą Świętą w świątecznie przybranej Konkatedrze pw. Św. Jadwigi w Zielonej Górze. Mszę Świętą, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Diecezjalny dr Stefan Regmunt, koncelebrowało wielu Księży Asystentów z parafialnych oddziałów całej Diecezji. W uroczystej Homilii, Ksiądz Biskup poruszył niezwykle ważne tematy nurtujące nas w ostatnich tygodniach i miesiącach i wytyczył nam – członkom Akcji Katolickiej jasne cele działania – apostolstwo i bycie świadkami wiary.
Napełnieni Słowem Bożym, drugą część spotkania rozpoczęliśmy od obejrzenia przepięknego występu uczniów  Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Przedstawienie Jasełkowe wszystkim przypadło do gustu zwłaszcza, że głównymi bohaterami występów byli najmłodsi – przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej, recytujący swoje kwestie bez zająknięcia i prezentujący naprawdę wysoki poziom aktorskich umiejętności. Wcale nieskrępowani, po występie, jak równy z równym rozmawiali sobie z Księdzem Biskupem. Gratulujemy Pani Dyrektor i nauczycielom świetnego występu i przewspaniałych podopiecznych.
Czytanie Ewangelii, wspólna modlitwa i łamanie się opłatkiem, a później wspólne kolędowanie, wypełniły dalszą część spotkania. Bogu niech będą dzięki za to coroczne świętowanie w gronie ludzi zaangażowanych w działalność Akcji Katolickiej. Po raz kolejny, jeszcze  mocniej poczuliśmy się jak jedna wielka rodzina, rodzina, którą jednoczy szczerość, życzliwość, miłość bliźniego i radość z niesienia Boga między ludzi. 


Anna Kasprzyk

Konferencja w Sejmie „W trosce o człowieka i dobro wspólne”

Podczas konferencji ‚W trosce o człowieka i dobro wspólne”, rozważaliśmy w dniu 30 listopada 2013 r. w sali kolumnowej Sejmu RP możliwości wspierania relacji społecznych w obszarze gospodarki, środków przekazu i etyki. Udział brali m. in. posłowie, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń. Spotkanie otworzyła Halina Szydełko, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Kolejno wysłuchaliśmy wykładów: „Dokument społeczny Episkopatu. Nadzieje i rozczarowania.” – Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, „Człowiek podmiotem i celem gospodarki” – Ks. prof. dr hab. Stanisław Fel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, „Funkcje mediów w demokracji” – dr hab. Robert Szwed – kierownik Katedry Kultury Medialnej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, „Po co moralność w polityce? Ile moralności w polityce?” – dr Sławomir Sowiński, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.


Anna Kasprzyk

Zobacz na stronie –  kliknij