Skład POAK

„Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła”. Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Dychowie


Prezes Kasprzyk Anna

Wiceprezes Ozga Małgorzata

Skarbnik Ozga Bronisława

Sekretarz Litwin Bogna

Członkowie:

  1. Elżbieta Jakubczak
  2. Irena Zielińska
  3. Honorata Łabędzka