30 lecie święceń ks. Marka Kowala – 28.05.2017 r. Dychów